Přejmenování spolku a nové webové stránky

Dovolujeme si vás informovat, že veškeré aktuální informace o našem spolku se nachází na nové webové adrese:
http://spolek-zidovske-pamatky.hys.cz

Poznejte historii Židů na Perucku

Náš spolek usiluje o obnovu židovských památek na Perucku, zejména Židovského hřbitova u Hřivčic, kde vybudoval památník místním obětem holocaustu (Šoa). Dále plánujeme vybudovat na Peruci, v bývalém židovském domě rodiny Rosenbaum interaktivní centrum připomenutí obětí holocaustu a pomoci Československa při vzniku státu Izrael.

Cílem našich snah je též upozornit veřejnost na nutnost tolerance, rasové a náboženské snášenlivosti. Obnova hřbitova umožní toto memento zachovat i pro budoucí generace tak, aby tyto hrůzy neupadly v zapomnění.

Spolupracujeme s Židovskou obcí Teplice, Federací Židovských obcí v ČR, státem Izrael, s křesťanským sborem M.J. Husa na Peruci a dalšími organizacemi i jednotlivci.

Děkujeme všem, kteří nás podporují i těm, kteří region Perucko navštíví.

Odkazy